وضعیت نامطلوب پارک استاد مجدی :::  ارسالی ← وانوم
رگبار بهاری :::  ارسالی ← نقده
هشدار ریزش خانه :::  ارسالی ← Yari Admin
تصادف :::  ارسالی ← یاسین قادری اقدم
آب آلوده :::  ارسالی ← Farhad :|
زیاد شدن خودرو های بی پلاک در شهر و ایجاد مشکلات :::  ارسالی ← رامین له مهاباد
عابر بندي توسط ماشين مسافر کشي روستايي-خيابام قاضي جنب آپارتمان افشاري :::  ارسالی ← شهرام کوکه ای
ایستادن تاکسی تلفنی در وسط خیابان برای خرید :::  ارسالی ← کمال خبیده
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان